Адрес райисполкома: Республика Беларусь, Минская область, 223411 г.Узда, ул. Советская, 22.

Телефон приемной: (8-01718) 65-5-07

Факс приёмной райисполкома: (8-01718) 65-3-57

Для деловой переписки e-mail:
info@uzda.gov.by

Для обращений граждан и юридических лиц
e-mail:
uzdarai@gmail.com

Церковь в г.Узда
Церковь в г.Узда

Прокуратура


Прокуратура Узденского района

Адрес: 223411, Минская область, г. Узда, ул. Степанова, 19.

Адрес электронной почты: mno-uzde@prokuratura.gov.by

Прокурор: Хоревич Алексей Валентинович, тел. (801718) 68970.

Заместитель прокурора: Дубовик Василий Владимирович, тел. (801718) 68864.

Помощник прокурора: Ранько Надежда Юрьевна, тел. (801718) 68974.

Заведующий канцелярией: Корбут Кристина Александровна, тел. (801718) 68970, факс (801718) 68973.

Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией подчеркивает особый ее правовой статус и ведущую роль.

Прокуратура, прежде всего, правозащитный, а не карающий орган.

Одной из основных задач органов прокуратуры является защита прав и свобод граждан.

Конституция Республики Беларусь четко определяет компетенцию органов прокуратуры и закрепляет принцип независимости прокуроров в осуществлении своих полномочий. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор, который подотчетен Главе государства.

26 июня 1922 года на третьей сессии ЦИК Белорусской ССР с целью осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах «Правильной постановки» борьбы с преступностью было принято Положение о прокурорском надзоре и учреждена Государственная прокуратура в составе Народного Комиссариата Юстиции.

Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 в независимой Беларуси был установлен профессиональный праздник – День работников прокуратуры, который отмечается 26 июня.
В 2007 году принят новый Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», который, воплотив лучшие традиции всего исторического развития белорусской прокуратуры, определил роль и принципы ее функционирования в современном государственном механизме, характер и основные направления деятельности.

Задачи укрепления законности и правопорядка в Узденском районе выполняет небольшой коллектив прокуратуры Узденского района в составе четырёх оперативных сотрудников: прокурора, заместителя прокурора, помощника прокурора, закрепленного следователя следственного отдела прокуратуры Минской области, а также трёх работников технического персонала.

Уплата государственной пошлины

Оплатить государственную пошлину при обращении в органы прокуратуры можно через систему «Расчет» ЕРИП по следующему пути: система «Расчет» ЕРИП –> Суды, юстиция, юридические услуги –> Прокуратуры.

Государственная пошлина на жалобы в прокуратуру Узденского района перечисляется:
ГУ МФ РБ по Минской области
р/с BY18AKBB36006310025120000000
ОАО «АСБ «Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, УНП 600537220,
код платежа 03002

Государственная пошлина на жалобы в прокуратуру Минской области перечисляется:
ГУ МФ РБ по г. Минск в ОАО «АСБ «Беларусбанк»
Код банка AKBBBY2X
р/с BY48AKBB36021010000680000000
УНП 101530339, код платежа 03002


Официальный сайт Генеральной прокуратуры Республики Беларусь


Дзень работнікаў пракуратуры

Гісторыя айчыннай пракуратуры пачынаецца ў эпоху праўлення вялікага рэфарматара расійскай дзяржавы Пятра І, які 12 студзеня 1722 года выдаў загад аб заснаванні пракуратуры. Праз некалькі дзён былі ўведзены пасады пракурораў і пры надворных судах. Гасудар, ствараючы пракуратуру, ставіў задачу “знішчыць ці паслабіць зло, якое выходзіць з беспарадкаў у справах, неправасуддзя, хабарніцтва і беззаконня”…

Дзень работнікаў пракуратуры адзначаецца ў нашай краіне дзевятнаццаты раз. Падставай для гэтага стаў Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 157 ад 26 сакавіка 1998 года “Аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь”.

Увогуле ж гісторыя свята бярэ пачатак з 26 чэрвеня 1922 года, калі на трэцяй сесіі ЦВК Беларускай ССР, з мэтай ажыццяўлення нагляду за выкананнем законаў і барацьбы са злачыннасцю, было прынята Палажэнне аб пракурорскім наглядзе і зацверджана Дзяржаўная пракуратура ў складзе Народнага Камісарыята Юстыцыі.

І вось ужо 95 гадоў работнікі пракуратуры Беларусі цвёрда стаяць на варце законнасці. Сёння пракуратура прызначана абараняць дзяржаву ад нядобрасумленных, парушаючых закон грамадзян, а саміх грамадзян – ад несправядлівасці з боку дзяржавы.

Пракуратура – адзін з важнейшых праваахоўных органаў. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь на Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь і падпарадкаваных яму пракурораў ускладаецца нагляд за дакладным і аднастайным выкананнем законаў, дэкрэтаў, указаў, іншых нарматыўных прававых актаў міністэрствамі і іншымі падведамаснымі Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь органамі, мясцовымі прадстаўнічымі і выканаўчымі органамі, прадпрыемствамі, арганізацыямі і ўстановамі, грамадскімі аб’яднаннямі, службовымі асобамі.

Законнасць і правапарадак…

Гэтыя словы мы часта чуем па радыё і тэлебачанні, чытаем на старонках газет. І, сапраўды, як аснова нармальнага жыцця грамадства і яго членаў, законнасць, гэта значыць безумоўнае і няўхільнае выкананне прававых прадпісанняў, з’яўляецца важнейшым складаючым элементам прававой дзяржавы.

Пракуратурай раёна ў мінулым годзе практычна па ўсіх накірунках жыццядзейнасці выяўляліся парушэнні. Выдаваліся акты рэагавання, згодна з якімі службовыя асобы прымалі меры па ўхіленні названых недахопаў. Акрамя таго, у адпаведнасці з заканадаўствам вінаватыя неслі пакаранне за дапушчаныя парушэнні.

З нагоды свята хацелася б успомніць аб ураджэнцах Уздзенскага раёна, якія пакінулі свой слаўны след на старонках гісторыі пракуратуры нашай дзяржавы. Гэта Аляксей Георгіевіч Бондар, ураджэнец вёскі Касцяшы, які з сакавіка 1949 года быў назначаны пракурорам БССР. На гэтай пасадзе ён адпрацаваў 18 гадоў. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Кастрычніцкай рэвалюцыі, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, Дружбы народаў, двума ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга і многімі медалямі. Пракурорам Мінскай вобласці з 1962 года працаваў ураджэнец вёскі Старыя Маргі Іван Фёдаравіч Бурак. Ён узнагароджаны медалямі “За адвагу”, “Партызану Айчыннай вайны І ступені” і іншымі. З ліпеня 1948 па жнівень 1979 працавала ў апараце пракуратуры Мінскай вобласці ўраджэнка вёскі Цеплень Лідзія Дзмітрыеўна Волкава.


Интернет-ресурсы